Tworzenie listy węzłów DOM

Implementuję wszystkie opcjonalne funkcje E4X opisane w załączniku A ECMA-357 i mam problem z implementacją domeny domNodeList (§A.1.2 i §A.2.2). Jak mogę utworzyć własny obiekt NodeList?

Nawet jeśli utworzę nowy XMLDocument i dołączę każdą reprezentację węzłów w XMLList w domNode (), nadal nie widzę, jak mógłbym utworzyć listę węzłów zawierającą wszystko, ponieważ komentarze i instrukcje przetwarzania są zazwyczaj wykluczone.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion