Problem z wiązaniem DataGridComboBoxColumn.ItemsSource

Mam 3 tabele: Item - czyli DataContext - ma kolumnę nawigacyjną Group Group - ma kolumnę nawigacyjną Category.

Chcę mieć w kolumnach DataGrid zarówno (kategorię i grupę), a kiedy wybieram kategorię, powinna ona wyświetlać w grupie col tylko Category.Groups.

Oto kod, nad którym pracuję:

<tk:DataGrid AutoGenerateColumns="False" ItemsSource="{Binding}">
  <tk:DataGrid.Columns>

    <!--Works-->
    <tk:DataGridComboBoxColumn                    
      Header="Categroy" 
      DisplayMemberPath="Title"          
      SelectedValuePath="CategoryId"
      SelectedValueBinding="{Binding Group.Category.CategoryId}"
      ItemsSource="{Binding Context.Categories, 
        Source={x:Static Application.Current}}"
    />


    <!--Look at these two things:-->

    <!--This does work-->
    <tk:DataGridTemplateColumn>
      <tk:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        <DataTemplate>
          <ItemsControl
            ItemsSource="{Binding Group.Category.Groups}">
            <ItemsControl.ItemTemplate>
              <DataTemplate DataType="{x:Type data:Group}">
                <TextBlock Text="{Binding Title}"/>
              </DataTemplate>
            </ItemsControl.ItemTemplate>
          </ItemsControl>
        </DataTemplate>
      </tk:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    </tk:DataGridTemplateColumn>

    <!--But this does NOT work, even it's the same source-->
    <!--Notice I even tried a dummy converter and doesnt reach there-->
    <tk:DataGridComboBoxColumn 
      Header="Group" 
      DisplayMemberPath="Title"
      SelectedValuePath="GroupId"
      ItemsSource="{Binding Group.Category.Groups,
        Converter={StaticResource DummyConverter}}"
      SelectedValueBinding="{Binding Group.GroupId}"
      />

  </tk:DataGrid.Columns>
</tk:DataGrid>

Aktualizacja
Czy powiedziałbyś, że problem polega na tym, że właściwość ItemsSource nie może być ustawiona na wiązanie nie statyczne? Podejrzewam to, ponieważ nawet ja ustawiłem ItemsSource na{Binding} zDummyConverter nie kończy się na konwerterze; aw kategorii ComboBox działa dobrze.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion