Android Wiele powiadomień wysyłających te same dane po kliknięciu

Powiadomienie w systemie Android z takim samym zamiarem kliknięcia. Wysyłam powiadomienia po zainstalowaniu motywu. Zastanów się, czy zainstalować 4 motywy i 4 powiadomienia pojawiają się w oknie powiadomień, ale gdy klikam na każde powiadomienie, uruchomi ono działanie określone, ale intencją jest posiadanie tych samych danych dla każdego zamiaru.

mój kod wygląda tak

  @SuppressWarnings("deprecation")
void sendInstalledNotification(String fileName, String packageName) {
  NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) mContext.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

  String name = "";
  try {
    name += fileName.substring(fileName.lastIndexOf(".") + 1);
  } catch (Exception e) {
    Log.e("NewThemeChooser", "Invalid Package name");
    e.printStackTrace();
  }
  name += " Installed";
  Notification notification = new Notification(R.drawable.ic_launcher_9, name , System.currentTimeMillis());

  Intent intent = new Intent(mContext , ThemeInfo.class);
  Bundle bundle = new Bundle();
  bundle.putString("apkid", packageName);
  bundle.putBoolean("isApplied", false);
  intent.putExtra("bundle", bundle);
  intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(mContext, 0, intent, 0);
  notification.setLatestEventInfo(mContext, name, "Click to Apply Theme", pendingIntent);
  notification.flags = Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;
  Log.d("NewThemeChooser__:ThemeChangeReceiver" , "hascode : " + packageName.hashCode() + " installed " + packageName);
  notificationManager.notify(packageName.hashCode(), notification);

}

i drukuję zamierzone dane na stronie Tworzenie aktywności ThemeInfo jako

  Bundle bundle = getIntent().getBundleExtra("bundle");
  apkid = bundle.getString("apkid");
  isApplied = bundle.getBoolean("isApplied", false);

  System.out.println("NewThemeChooser__:bundle apkid " + apkid );

Wynik, jaki otrzymuję w dziennikach, to

D/NewThemeChooser__:ThemeChangeReceiver( 4423): hascode : -186637114 installed com.test.theme.MiCrease
D/NewThemeChooser__:ThemeChangeReceiver( 4423): hascode : 2106806482 installed com.test.theme.iPhone
D/NewThemeChooser__:ThemeChangeReceiver( 4423): hascode : -1413669305 installed com.test.theme.Simpsons
D/NewThemeChooser__:ThemeChangeReceiver( 4423): hascode : -2146296452 installed com.test.theme.AnnaTheme
I/System.out( 4423): NewThemeChooser__:bundle apkid com.test.theme.MiCrease
I/System.out( 4423): NewThemeChooser__:bundle apkid com.test.theme.MiCrease
I/System.out( 4423): NewThemeChooser__:bundle apkid com.test.theme.MiCrease
I/System.out( 4423): NewThemeChooser__:bundle apkid com.test.theme.MiCrease

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion