Użycie dwóch wartości dla jednej instrukcji case switch

W moim kodzie program robi coś w zależności od tekstu wprowadzonego przez użytkownika. Mój kod wygląda tak:

switch (name) {
    case text1: {
      //blah
      break;
    }
    case text2: {
      //blah
      break;
    }
    case text3: {
      //blah
      break;
    }
    case text4: {
      //blah
      break;
    }

Jednak kod wewnątrz skrzynektext1 itext4 jest takie samo. Zastanawiałem się więc, czy mógłbym zaimplementować coś takiego

case text1||text4: {
      //blah
      break;
    }

Wiem, że|| operator nie będzie działał w instrukcji case, ale czy jest coś podobnego, którego mogę użyć.

questionAnswers(10)

yourAnswerToTheQuestion