Jak postępować z poprawką wcześniejszej wersji po git-flow?

Jeśli spróbujesz zastosować model rozgałęzienia przepływu git,udokumentowane tutaj i znarzędzia tutaj, jak poradzić sobie z tą sytuacją:

Stworzyłeś wersję 1.0 i wersję 2.0. Następnie musisz wprowadzić poprawkę dla 1.0. Tworzysz poprawkę rozgałęziającą się w tagu 1.0 i implementujesz tam poprawkę. Ale co wtedy?

Zwykle łączysz się z masteringiem i umieszczasz tam tag Release 1.1. Ale nie można połączyć 1.1 z punktem po 2.0 na głównym.

Wydaje mi się, że można umieścić tag wydania w gałęzi poprawki, ale utworzy to stałą gałąź obok wzorca, która będzie zawierać znacznik wydania. Czy to właściwy sposób?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion