Jak korzystać z niestandardowego pomocnika widoku formularza w Zend Framework 2?

Napisałem pomocnika widoku formularza, który rozszerzaZend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox i nadpisuje jegorenderOptions(...) metoda:

<?php
namespace MyNamespace\Form\View\Helper;

use Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox as ZendFormMultiCheckbox;

class FormMultiCheckbox extends ZendFormMultiCheckbox 
{

  protected function renderOptions(...)
  {
    ...
    $label   = $escapeHtmlHelper($label);
    $labelOpen = $labelHelper->openTag($labelAttributes);
    switch ($labelPosition) {
      case self::LABEL_PREPEND:
        $template = $labelOpen . $label . $labelClose . '%s';
        break;
      case self::LABEL_APPEND:
      default:
        $template = '%s' . $labelOpen . $label . $labelClose;
        break;
    }
    $markup = sprintf($template, $input);

    $combinedMarkup[] = $markup;
    ...
  }

}

Następnym krokiem jest zarejestrowanie nowego pomocnika widoku. Robię to jaktutaj pokazane:

namespace Application;

use Zend\Mvc\ModuleRouteListener;
use Zend\Mvc\MvcEvent;

class Module {

  ...

  public function getViewHelperConfig() {
    return array(
      'invokables' => array(
        'FormMultiCheckboxViewHelper' => 'MyNamespace\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox',
      )
    );
  }
}

Teraz moje pytanie: jak mogę sprawić, aby aplikacja korzystała z mojego pomocnika widoku formularza zamiastZend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion