Jak mogę dodać wiele tablic do JComboBox?

Tworzę system rezerwacji miejsc teatralnych dla niektórych zajęć, ale mam problem z utworzeniem JComboBox, aby pomóc użytkownikowi wybrać miejsce z zestawu 197, które są w sumie.

Miejsca są reprezentowane przez obiekty typu „Seat”, które są jedynie zbiorem kilku zmiennych, takich jak „isBooked” (Boolean). Siedzenia są rozmieszczone w wielu rzędach siedzeń, każda tablica reprezentuje rząd siedzeń, np. A [], B [] ...

W przypadku rezerwacji miejsc konieczne było rozdzielenie miejsc w rzędach, ponieważ mają one różne ceny, jednak JComboBox zostanie wykorzystany jako sposób na wybranie miejsca do anulowania rezerwacji, a zatem wymagana jest tylko pełna lista miejsc.

Mogę łatwo dodać pojedynczą tablicę do JComboBox i sprawić, że będzie działać poprawnie, ale próba dodania kolejnych tablic do listy w JComboBox nie powiedzie się.

Jak mogę dodać wiele tablic do JComboBox? tj. A [1], A [2], A [3] ... A [14], B [1], B [2] ...

Nie jestem zbyt doświadczony w Java, więc przepraszam, jeśli to głupie pytanie. Po wielu badaniach w ciągu ostatnich kilku dni próbowałem eksperymentować z klasą DefaultComboBoxModel, ale oczywiście nie używam jej poprawnie. To była moja ostatnia próba rozwiązania mojego problemu:

DefaultComboBoxModel model = new DefaultComboBoxModel();
      model.addElement(A);
      model.addElement(B);
      model.addElement(C);
      model.addElement(D);
      model.addElement(E);
      model.addElement(F);
      model.addElement(G);
      model.addElement(H);
      model.addElement(J);
      model.addElement(K);
      model.addElement(L);
      JComboBox seatCombobox = new JComboBox();
      seatCombobox.setModel(model);
      unbookSeatWindow.buttonsPanel.add(seatCombobox);

Cała pomoc zostanie doceniona.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion