Modalne pop-up pojawia się przy otwartym kliknięciu i zanika po zamknięciu

Raz mam dość proste pytanie. Mam przyciski usuwania, które otwierają modalne okienka pop, aby potwierdzić lub odmówić usunięcia. Chciałbym, aby te modalne pop-upy zanikały po kliknięciu i zanikały przy anulowaniu. Próbowałem już kilku różnych rzeczy, do tej pory nie miałem szczęścia. Potrzebuję tylko prostego rozwiązania. Z góry dziękuję. Oto mój kod

<style>
div.delModal
{  
  position:absolute;
  border:solid 1px black;
  padding:8px;
  background-color:white;
  width:160px;
  text-align:right
}
</style>
<script>
function showModal(id) {
    document.getElementById(id).style.display = 'block';
    //$(this).fadeIn('slow');
  }
  function hideModal(id) {
    document.getElementById(id).style.display = 'none';
  }

</script>
</head>

<body>
<input type ="button" value="delete" onclick="showModal('delAll1')">

<div class="delModal" style="display:none" id="delAll1">
 <img src="images/warning.png" />&nbsp;Are you sure you want to delete vessel and the corresponding tanks?<br />
  <input type="button" value="Cancel" class="hide" onclick="hideModal('delAll1')"/>   
  <input type="button" value="Delete" onclick="delVesselAll(1)" id="delete"/>
</div>
</body>

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion