Klonowalne wejścia Jquery foreach nadpisują wartości

Obecnie tworzę pole wprowadzania identyfikatora klonowanego ..

jedyny problem dotyczy wysyłania po zatwierdzeniu identyfikatora, wyświetla te same wartości dla wszystkich duplikatów w konsoli.

to, co próbuję osiągnąć, to po prostu sklonować pole, aby działało przez walidację, a po przesłaniu zwróć wartości dla każdego sklonowanego pola w JSON.

Każda pomoc bardzo mile widziana.

Js Fiddle:http://jsfiddle.net/dawidvdh/tBYSA/4/

a następnie kod:

jQuery -

//Clone Tracking
var g_counter = 1;
var d_counter = 1;
var dependant = ["dependant"];
var group;
//Clone Tracking
//General Variables
var input_groups = ["group-1"];
var idNumber;
var values;
//General Variables
//Generate variables
var id_fields = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13];
var id_input = "<input class='id' maxlength='1' name='id' type='text' />";

jQuery(document).ready(function(e) {
  jQuery(id_fields).each(function() {
    jQuery(id_input).appendTo('#group-1');
  });
  //populate jquery generated fields
  //Cloning Function
  jQuery('#clone').click(function() {
    clone_dependant();
  });

  function clone_dependant() {
    // Store the value of the previous Id to insert the cloned div..
    var oldId = g_counter;
    g_counter++;
    currentdep ='dependant-'+g_counter;
    // Clone the Dependant Div and set a new id
    var $clonedDiv = jQuery('#dependant-1').clone(false).attr('id', 'dependant-'+g_counter);
    var id_newDiv = 'group-'+ g_counter;

    // Find div's inside the cloned object and set a new id's
    $clonedDiv.find('#group-1').attr('id',"group-" + g_counter );

    // You don't need to Loop thru the inputs to set the value
    $clonedDiv.find('input[type="text"]').val('');


    // Insert the cloned object 
    $clonedDiv.insertAfter("#dependant-" + oldId);
    input_groups.push(id_newDiv);
  }
  //Cloning Function
  //Validation
  function validate_Id(values) {
      idNumber = values;
      var correct = true;
      if (idNumber.length != 13 || !isNumber(idNumber)) {correct = false;}
      var tempDate = new Date(idNumber.substring(0, 2), idNumber.substring(2, 4) - 1, idNumber.substring(4, 6));
      var today = new Date();
      var id_date = tempDate.getDate();
      var id_month = tempDate.getMonth();
      var id_year = tempDate.getFullYear();
      var currentYear = (new Date).getFullYear();
      var age = Math.floor((today-tempDate) / (365.25 * 24 * 60 * 60 * 1000));
      var fullDate = id_date + "-" + (id_month + 1) + "-" + id_year;
      if (!((tempDate.getYear() == idNumber.substring(0, 2)) && (id_month == idNumber.substring(2, 4) - 1) && (id_date == idNumber.substring(4, 6)))) {
correct = false;}
      var genderCode = idNumber.substring(6, 10);
      var gender = parseInt(genderCode) < 5000 ? "Female" : "Male";
      var citzenship = parseInt(idNumber.substring(10, 11)) == 0 ? "Yes" : "No";
      var tempTotal = 0;
      var checkSum = 0;
      var multiplier = 1;
      for (var i = 0; i < 13; ++i) {tempTotal = parseInt(idNumber.charAt(i)) * multiplier;
      if (tempTotal > 9) {tempTotal = parseInt(tempTotal.toString().charAt(0)) + parseInt(tempTotal.toString().charAt(1));}
        checkSum = checkSum + tempTotal;
        multiplier = (multiplier % 2 == 0) ? 1 : 2;}
      if ((checkSum % 10) != 0) {correct = false;};
      if (correct) {
         $.each(age_input_groups , function(i){
          var id = 'age-group-'+g_counter;
          var agevalues = $.map($('#'+id + ' input') , function(e,i){
            return $(e).val(age);
          });
        });
        $.each(gender_input_groups , function(i){
          var id = 'gender-group-'+g_counter;
          console.log(gender_input_groups);
          var gendervalues = $.map($('#'+id + ' input') , function(e,i){
            return $(e).val(gender);
          });
        });
        return idNumber;
      }
      else {
        console.log(idNumber + "-wrong");
      }
      return false;
    }

  function isNumber(n) {return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);};
//Validation
//MainID
  $(document).on('keydown', 'input.id', function(e) {
    if (e.keyCode == 8) {
      $(this).val('');
      $(this).prev().val('');
      $(this).prev().focus();
    }
  });

  $(document).on('keyup', 'input.id', function() {
    if (this.value.match(/\d+/)) {
      var $this = $(this);
      if ($this.next('input.id').length) {
        $this.next().focus();
      } else {
        $.each(input_groups , function(i){
          var id = input_groups[i];
          values = $.map($('#'+id + ' input') , function(e,i){
            return $(e).val();
          }).join('');
          validate_Id(values);
        });
      }
    }
  });
//MainID
$(document).on("click", 'input[type="checkbox"]', function() {
  jQuery(this).siblings(":checked").removeAttr('checked');
});
//Multiple Inputs function

//Basic Validation
//Digits only
jQuery(".id").keydown(function(event) {
    // Allow: backspace, delete, tab, escape, and enter
    if ( event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8 || event.keyCode == 9 || event.keyCode == 27 || event.keyCode == 13 || 
       // Allow: Ctrl+A
      (event.keyCode == 65 && event.ctrlKey === true) || 
       // Allow: home, end, left, right
      (event.keyCode >= 35 && event.keyCode <= 39)) {
         // let it happen, don't do anything
         return;
    }
    else {
      // Ensure that it is a number and stop the keypress
      if (event.shiftKey || (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) && (event.keyCode < 96 || event.keyCode > 105 )) {
        event.preventDefault(); 
      }  
    }
});
//Basic Validation
//submit function
var result = {};
var dependants;
var dep_counter = 0;
jQuery('#submit').click(function(){
  jQuery('.dependant').each(function(k, v){
    dep_counter++
    dependants = {};
    result['dependant'+dep_counter] = [dependants];
    dependants['id'] = idNumber;
  });
  var jsonData = JSON.stringify(result);
  console.log(jsonData);
});
//submit function
});

a następnie HTML:

<div id="dependant-1" class="dependant">
  <div id="label">id-number:</div>      <div id="group-1"></div>
  <div id="error_id" class="error"></div>
</div>

<button id="clone">Add a Dependant</button>
<button id="submit">submit</button>

Z góry dziękuję :).

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion