Różnica między przyciskiem a bolcem: przycisk onclick

Jestem nowy w tworzeniu w asp.net do tworzenia stron internetowych. Więc mam pewne problemy ze zrozumieniem różnicy między następującymi. Jaka jest różnica między bolcem: przycisk i przycisk wprowadzania?

Kod 1
kod aspx

<asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Button" />  

Codebehind

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Do somthing
}  

Kod 2
kod aspx

<input id="Submit1" type="submit" value="submit" onclick="return Submit1_onclick()" />  


<script language="javascript" type="text/javascript">
// <![CDATA[

function Submit1_onclick() {
    //Do somthing
}

// ]]>
</script>

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion