Jak uzyskać numer strony docelowej sekcji w pliku pdf za pomocą iTextSharp?

Mam plik pdf zawierający stronę indeksu zawierającą sekcję ze stroną docelową. Mogę uzyskać nazwę sekcji (sekcja 1.1, sekcja 5.2), ale nie mogę uzyskać numeru strony docelowej ...

Na przykład:http://www.mikesdotnetting.com/Article/84/iTextSharp-Links-and-Bookmarks

Oto mój kod:

<code>string FileName = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "TestPDF.pdf";
PdfReader pdfreader = new PdfReader(FileName);
PdfDictionary PageDictionary = pdfreader.GetPageN(9);
PdfArray Annots = PageDictionary.GetAsArray(PdfName.ANNOTS);    
if ((Annots == null) || (Annots.Length == 0))
  return;

foreach (PdfObject oAnnot in Annots.ArrayList)
{
  PdfDictionary AnnotationDictionary = (PdfDictionary)PdfReader.GetPdfObject(oAnnot);     

  if (AnnotationDictionary.Keys.Contains(PdfName.A))
  {
    PdfDictionary oALink = AnnotationDictionary.GetAsDict(PdfName.A);

    if (oALink.Get(PdfName.S).Equals(PdfName.GOTO))
    {
      if (oALink.Keys.Contains(PdfName.D))
      {
        PdfObject objs = oALink.Get(PdfName.D);
        if (objs.IsString())
        {
          string SectionName = objs.ToString(); // here i could see the section name...
        }
      }
    }
  }
}
</code>

Jak uzyskać numer strony docelowej?

również nie mogłem uzyskać dostępu do nazwy sekcji w przypadku niektórych plików PDF ex:http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/pdf/pdfs/adobe_supplement_iso32000.pdf

W tej PDF 9 stronie znajduje się sekcja, której nie udało mi się uzyskać. więc proszę mi dać rozwiązanie ....

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion