prev (); i dalej(); wyjaśnienie użycia Jquery

mamy serię div i chcielibyśmy przypisać różne klasy do następnego i poprzedniego rodzeństwa aktualnie wybranego DIV.

To jest nasz kod:

<div class="panel">DIV content 1</div>
<div class="panel current">DIV content 2</div> //THIS IS THE CURRENTLY SELECTED PANEL
<div class="panel">DIV content 3</div>
<div class="panel">DIV content 4</div>
<div class="panel">DIV content 5</div>

Jak rozumiem, poniższy kod JQuery będzie szukał rodzeństwa .current i dodawał klasy następne i poprzednie. Ale ponieważ szuka elementów .current, nie znajdzie ich. Jak mogę odwołać się do panelu .current i addClass do następnego i poprzedniego elementu .panel?

Dziękuję Ci.

$('.current').prev().addClass('previous');
$('.current').next().addClass('next');

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion