Wyniki wyszukiwania dla "addclass"

6 odpowiedzi

JQuery addclass do wybranego div, usuń klasę, jeśli wybrano inny div

Tworzę twórcę form, chciałbym zmienić wygląd na przykład nagłówka div. Po kliknięciu powinien uzyskać obramowanie, ale gdy kliknięty zostanie inny dynamiczni...

9 odpowiedzi

addClass i removeClass w jQuery - nie usuwa klasy

Próbuję zrobić coś bardzo prostego. Zasadniczo mam klikalny „gorący punkt”, gdy klikniesz, że wypełnia ekran i wyświetla jakąś treść. Osiągnąłem to, po prost...

4 odpowiedź

Jak: dodać / usunąć klasę na mouseOver / mouseOut - JQuery .hover?

Chcesz zmienić kolor obramowania na pudełku ....Gdy użytkownik przesadzi / wyłączy się ...Oto próba kodu .. Potrzebuje pracy!JQuery:

3 odpowiedź

Jak dodać funkcję wywołania zwrotnego do metody addClass jQuery?

4 odpowiedź

addID w jQuery?

Czy jest dostępny selektor do dodawania identyfikatorów, tak jak w przypadku dodawania klasy - addClass ()?

3 odpowiedź

addClass do rodzica (LI)

Mam element „A”, gdy go klikam, chcę zmienić element macierzysty (

1 odpowiedź

Jak mogę zmienić kolor zmienionej komórki w opcji Handsontable?

Używam wtyczki Handsontable, a gdy użytkownik zmienia wartości w komórce, powinien zmienić kolor na żółty, aby mogli śledzić to, co zostało zmienione. W tym ...

2 odpowiedź

Działanie funkcji po drugim kliknięciu

2 odpowiedź

Czy mogę umieścić opóźnienie (500) przed addClass ()?

4 odpowiedź

prev (); i dalej(); wyjaśnienie użycia Jquery

mamy serię div i chcielibyśmy przypisać różne klasy do następnego i poprzedniego rodzeństwa aktualnie wybranego DIV.To jest nasz kod: