java.lang.IllegalStateException: getOutputStream () został już wywołany dla tej odpowiedzi podczas wywoływania JasperReport

Próbuję iReport / JasperReport w JSF 2 Ale podczas generowania PDF dostałem ten błąd. Szukałem i znalazłem podobne problemy i rozwiązania, ale nic nie działało. Przepraszamy za ponowne opublikowanie tego samego pytania. Ale wypróbowałem wszystkie możliwe rozwiązania, które znalazłem, ale żaden nie działał dla mnie. Proszę pomóż

java.lang.IllegalStateException: getOutputStream() has already been called for this response
at org.apache.catalina.connector.Response.getWriter(Response.java:637)
at org.apache.catalina.connector.ResponseFacade.getWriter(ResponseFacade.java:214)
at com.sun.faces.context.ExternalContextImpl.getResponseOutputWriter(ExternalContextImpl.java:723)
at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.createResponseWriter(FaceletViewHandlingStrategy.java:1009)
at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:382)
at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:124)
at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:121)
at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139)
at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:594)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:225)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:169)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:168)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:98)
at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:927)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:407)
at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:999)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:565)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:309)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1110)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:603)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)

Oto funkcje

public void init() throws IOException, JRException {
  JRBeanCollectionDataSource beanCollectionDataSource = new JRBeanCollectionDataSource(listReportObjects);
  ExternalContext externalContext = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext();
  HttpServletResponse httpServletResponse = (HttpServletResponse) FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getResponse();
  servletOutputStream = httpServletResponse.getOutputStream();
  ServletContext servletContext = (ServletContext) externalContext.getContext();
  String reportLocation = servletContext.getRealPath("/web/ireport/monthlyReport.jasper");
  jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(reportLocation, new HashMap<String, Object>(), beanCollectionDataSource);
}


public void PDF(ActionEvent actionEvent) throws IOException, JRException {
  System.out.println("*****************PDF*********************");
  init();
  JasperExportManager.exportReportToPdfStream(jasperPrint, servletOutputStream);
}

I KOD XHTML:;

Mój plik POM:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>com.nic</groupId>
<artifactId>RFD</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>

<name>RFD</name>

<properties>
  <endorsed.dir>${project.build.directory}/endorsed</endorsed.dir>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <netbeans.hint.deploy.server>Tomcat</netbeans.hint.deploy.server>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
    <artifactId>eclipselink</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
    <artifactId>javax.persistence</artifactId>
    <version>2.0.3</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
    <artifactId>org.eclipse.persistence.jpa.modelgen.processor</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>    
  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-api</artifactId>
    <version>2.1.13</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-impl</artifactId>
    <version>2.1.13</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>taglibs</groupId>
    <artifactId>standard</artifactId>
    <version>1.1.2</version>
  </dependency>
  <!-- PrimeFaces -->
  <dependency>
    <groupId>org.primefaces</groupId>
    <artifactId>primefaces</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
  </dependency> 
  <dependency>
    <groupId>org.primefaces.extensions</groupId>
    <artifactId>all-themes</artifactId>
    <version>1.0.8</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.primefaces.extensions</groupId>
    <artifactId>primefaces-extensions</artifactId>
    <version>0.6.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>commons-io</groupId>
    <artifactId>commons-io</artifactId>
    <version>1.3.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>commons-fileupload</groupId>
    <artifactId>commons-fileupload</artifactId>
    <version>1.2.2</version>
  </dependency>    
  <dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.17</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate</artifactId>
    <version>3.2.6.ga</version>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>antlr</artifactId>
        <groupId>antlr</groupId>
      </exclusion>
      <exclusion>
        <artifactId>commons-logging</artifactId>
        <groupId>commons-logging</groupId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
    <version>3.3.2.GA</version>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>commons-logging</artifactId>
        <groupId>commons-logging</groupId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>javax.sql</groupId>
    <artifactId>jdbc-stdext</artifactId>
    <version>2.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>javax.transaction</groupId>
    <artifactId>jta</artifactId>
    <version>1.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <version>5.1.21</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>c3p0</groupId>
    <artifactId>c3p0</artifactId>
    <version>0.9.1.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.servicemix.bundles</groupId>
    <artifactId>org.apache.servicemix.bundles.jettison</artifactId>
    <version>1.0.1_5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-core</artifactId>
    <version>4.1.1.Final</version>
    <type>jar</type>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>antlr</artifactId>
        <groupId>antlr</groupId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>antlr</groupId>
    <artifactId>antlr</artifactId>
    <version>2.7.7</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>4.10</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>commons-beanutils</groupId>
    <artifactId>commons-beanutils</artifactId>
    <version>1.8.3</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>javax</groupId>
    <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
    <version>6.0</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>javax.mail</groupId>
    <artifactId>mail</artifactId>
    <version>1.4.5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports</artifactId>      
    <version>4.8.0</version>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <artifactId>commons-beanutils</artifactId>
        <groupId>commons-beanutils</groupId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
</dependencies>

<build>

  <plugins>    
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>2.3.2</version>        
      <configuration>
        <source>1.6</source>
        <target>1.6</target>
        <compilerArguments>
          <endorseddirs>${endorsed.dir}</endorseddirs>
        </compilerArguments>          
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
      <version>2.1.1</version>
      <configuration>
        <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        <packagingExcludes>WEB-INF/web.xml</packagingExcludes>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
      <version>2.1</version>
      <executions>
        <execution>
          <phase>validate</phase>
          <goals>
            <goal>copy</goal>
          </goals>
          <configuration>
            <outputDirectory>${endorsed.dir}</outputDirectory>
            <silent>true</silent>
            <artifactItems>
              <artifactItem>
                <groupId>javax</groupId>
                <artifactId>javaee-endorsed-api</artifactId>
                <version>6.0</version>
                <type>jar</type>
              </artifactItem>
            </artifactItems>
          </configuration>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
      <artifactId>jasperreports-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.0-beta-2</version>
      <configuration>
        <sourceDirectory>/web/ireport</sourceDirectory>
        <outputDirectory>/web/ireport</outputDirectory>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <goals>
            <goal>compile-reports</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
<repositories>
  <repository>
    <url>http://download.eclipse.org/rt/eclipselink/maven.repo/</url>
    <id>eclipselink</id>
    <layout>default</layout>
    <name>Repository for library EclipseLink (JPA 2.0)</name>
  </repository>
  <repository>
    <url>http://repository.primefaces.org/</url>
    <id>primefaces</id>
    <layout>default</layout>
    <name>Repository for library PrimeFaces 3.2</name>
  </repository>        
</repositories>

Proszę pomóż

Nie użyłem funkcji getOutputStream () nigdzie indziej w moim projekcie.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion