Wyjątek javax.servlet.ServletException nie może zostać rozpoznany jako typ w wiosennej aplikacji internetowej

Zajmuję się tworzeniem aplikacji internetowej przy użyciu pracy wiosennej, ale na niektórych stronach jsp pojawia się następujący błąd.

javax.servlet.ServletException cannot be resolved to a type

Włączyłemservlet-api ale również wyświetlany jest ten sam komunikat o błędzie. Jak rozwiązać ten problem?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion