Aplikacja na Androida zawiesza się po pewnym czasie przy użyciu fragmentów i ViewPager

Mam problem z awarią mojej aplikacji na Androida podczas próby przywrócenia moich fragmentów. Nie dodałem żadnych zmiennych niestandardowych do pakietu, który próbuję przywrócić, wszystko jest domyślne. Używam fragmentów i ViewPager. Zobacz moje fragmenty kodu poniżej:

public static class MyAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
  public MyAdapter(FragmentManager fm) {
    super(fm);
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return NUM_ITEMS;
  }

  public int getCurrentItemPosition(Fragment fragment){
    return getItemPosition(fragment);
  }

  @Override
  public Fragment getItem(int position) {
    return ContentFragment.newInstance(position);
  }
}

public class MyActivity extends FragmentActivity {

static final int NUM_ITEMS = 100000;
public int currentSelectedPage;
private int changeToFragmentIndex;
public DateTime midDate;
MyAdapter mAdapter;
ViewPager mPager;

/** Called when the activity is first created. */
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.diary);
  MyApplication application = (MyApplication)getApplication();
  application.dataController.myActivity = this;
  mAdapter = new MyAdapter(getSupportFragmentManager());
  mPager = (ViewPager)findViewById(R.id.pager);
  mPager.setAdapter(mAdapter);
  int newDay = application.daysBetween(DateTime.now(), DateTime.parse(application.day.dateToShortString()));

  this.currentSelectedPage = NUM_ITEMS/2+newDay;
  mPager.setCurrentItem(NUM_ITEMS/2+newDay);
  mPager.setOnPageChangeListener(new SimpleOnPageChangeListener(){
    public void onPageSelected(int position){
      currentSelectedPage = position;
      ContentFragment fragment = (ContentFragment) mAdapter.instantiateItem(mPager, currentSelectedPage);
      fragment.loadData();
    }
  });
}

}

public class ContentFragment extends Fragment {
private View v;
static final int NUM_ITEMS = 100000;

static ContentFragment newInstance(int num) {
  ContentFragment f = new ContentFragment();

  return f;
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
    Bundle savedInstanceState) {
  if (container == null)
    return null;
  v = inflater.inflate(R.layout.diarycontent, container, false);
  return v;
}

@Override
public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
  super.onActivityCreated(savedInstanceState);

}

@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState){
  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
  setUserVisibleHint(true);
}
}

Otrzymuję ten stackstrace:

Caused by: java.lang.NullPointerException
at android.support.v4.app.FragmentManagerImpl.getFragment(FragmentManager.java:519)
at android.support.v4.app.FragmentStatePagerAdapter.restoreState(FragmentStatePagerAdapter.java:1 55)
at android.support.v4.view.ViewPager.onRestoreInstanceState(ViewPager.java:522)

Jak zrozumiałem, może to być znany problem z pakietem wsparcia i jednym z możliwych rozwiązań byłoby użycie setUserVisibleHint (true) w onSaveInstanceState. Ale to nie pomogło.

Czy ktoś zna inne rozwiązanie problemu lub co zrobiłem źle?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion