Jak sprawić, aby etykieta bootstrap pozostała widoczna do momentu kliknięcia łącza

Mam link, którego zamierzam użyć jako powiadomienia, gdy użytkownik ma jakieś nowe powiadomienie, zamierzam powiadomić użytkownika, pokazując podpowiedź (podpowiedź bootstrapu twittera). Chcę, aby ta podpowiedź pozostała widoczna, dopóki użytkownik nie kliknie łącza. gdy użytkownik kliknie link, etykieta narzędzia powinna się zniszczyć. to jest to, co mam do tej poryhttp://jsfiddle.net/testtracker/QsYPv/

HTML

<p><a href="#" rel="tooltip" data-original-title="you have 2 notifications">Notification</a>.</p>​

JavaScript

$('p a').tooltip({placement: 'bottom'}).tooltip('show');​

to, co się dzieje, podpowiedź pozostaje widoczna, dopóki jej nie zatrzymasz, i po jej najechaniu przyjmuje domyślne zachowanie (pokaż na dymku).

Mam nadzieję, że podałem właściwe informacje i wyjaśniłem, co chcę zrobić.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion