dodaj świątynię mustache do wymagania w require.js AMD

W js możesz załadować szablon HTML w części wymaganej podczas definiowania modułu. Na przykład:

plik szablonu: test.html

<script id="test" type="text/template">
 <div class="q-header-holder">
  <h1> {{ quizName }}</h1>
  <a href="{{ instructionLinks }}" class="q-instruction-btn">Instructions</a>
 </div>
</script>

w module

define(
 ["template/test"],
 function() {
  //.. rest of code ..
 }
);

Ale to powoduje błąd podczas pobierania pliku o dołączonej nazwie.js rozbudowa. Czy jest jakiś sposób na uwzględnienie szablonu w bloku definiującym?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion