Nie można mieć typeof (std :: endl) jako parametru szablonu?

Próbowałem napisać taką funkcję:

<code>void append_to_stream(std::ostream &stream)
{ }

template <typename T, typename... Args>
void append_to_stream(std::ostream &stream, T first, Args&&... rest)
{
 stream << first;
 append_to_stream(stream, rest...);
}
</code>

i nazwij to tak:

<code>append_to_stream(stream, 
         std::endl,
         std::endl);
</code>

Ale to nie działa. Dostaję błąd, który mówi „zbyt wiele argumentów” do funkcji. Zawęziłem to do punktu, w którym wiem, żestd::endl jest winny - prawdopodobnie dlatego, że to funkcja. Udało mi się to „rozwiązać” poprzez zadeklarowanie wywołanej strukturyendl i zdefiniuj<<operator za to po prostu dzwonistd::endl. To działa, ale nie jest szczególnie dobre. Czy nie można zaakceptować std :: endl jako argumentu szablonu? Funkcja działa dla innych typów.

Edytuj: oto błąd:

<code>src/log/sinks/file_sink.cpp:62:21: error: too many arguments to function ‘void log::sinks::append_to_stream(std::string&, Args&& ...) [with Args = {}, std::string = std::basic_string<char>]’
</code>

Aktualizacja

Próbując skłonić kompilator do wywnioskowania poprawnych argumentów szablonu @MooingDuck zasugerował, że można użyć funkcji następującego formularza:

<code> template<class e, class t, class a> 
 basic_ostream<e,t>&(*)(basic_ostream<e,t>&os) get_endl(basic_string<e,t,a>& s) 
 {
return std::endl<e,t>;
 }
</code>

Jednak to się nie kompiluje.

Błąd:

<code>src/log/sinks/file_sink.cpp:42:28: error: expected unqualified-id before ‘)’ token
src/log/sinks/file_sink.cpp:42:53: error: expected initializer before ‘get_endl’
</code>

Jakieś pomysły dlaczego? W celu skompilowania tego dodałemusing namespace std;

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion