Konwencjonalny sposób kopiowania plików w Gradle - użyj metody Kopiuj zadanie lub kopiuj?

Dodaję zadanie do wdrożenia plików wojennych do Tomcata. Jedyne, co musi zrobić, to skopiować plik wojny do lokalizacji TOMCAT.

Mogę myśleć o wdrożeniu tego na dwa sposoby ... ale będąc nowym w stopniowaniu, nie jestem do końca pewien, co jest bardziej konwencjonalne / właściwe (a nawet ma znaczenie).

<code>task myCopy(type: Copy)

  myCopy.configure {
    from('source')
    into('target')
    include('*.war')
  }
</code>

lub

<code>task myCopy{
 doLast{
   copy {
    from 'source'
    into 'target'
    include '*.war'
   }  
 }

}
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion