Wyniki wyszukiwania dla "jquery-validation-engine"

2 odpowiedź

Sprawdzanie adresu URL mvc4

Piszę to pytanie tutaj, próbując znaleźć odpowiedź przez dwa dni.w zasadzie to, co się dzieje.Mam właściwość w widoku viewmodel w następujący sposób

1 odpowiedź

Jquery Validationengine nie działa poprawnie dla lokalizacji

Używam validationEngine jquery 2.6.2 do sprawdzania poprawności w ASP.NET. Chcę załadować plik reguł językowych zgodnie z wybranym językiem, takim jak angiel...