czy istnieje trasa z miasta a do miasta b w nie więcej niż x dni?

Byłem w wywiadzie dla firmy handlowej, zadano mi to pytanie,

podróżujesz autobusami po drugiej stronie stanu, autobusy mogą zatrzymać się w dowolnych miastach C i musisz znaleźć sposób na dotarcie z miasta do miasta. Istnieją całkowite autobusy B, z których każdy podróżuje między dwoma miastami. Wszystkie autobusy kursują codziennie, na przykład każdy autobus x opuszcza miasto c1 w dniu d1 i dociera do innego miasta b1 w innym dniu d2 (d2> d1). Załóżmy, że jeśli przyjedziesz do miasta w dniu d, możesz złapać autobus opuszczający miasto w dniu d lub później.

otrzymujesz a1, b1, d1 i d2 dla autobusów B. opisz algorytm określający, czy istnieje trasa z miasta a do miasta b w nie więcej niż D dni i przeanalizuj czas pracy.

Początkowo próbowałem modelować problem w algorytmie najkrótszej ścieżki, ale w tym momencie nie mogłem dojść do skutku.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion