Czy istnieją sposoby wykrywania statusu roamingu w systemie iOS 6?

Moja aplikacja używająca poniższych metod do wykrywania roamingu w iOS 4 i 5.

NSString *carrierPListSymLinkPath = @"/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.carrier.plist"; 
NSString *operatorPListSymLinkPath = @"/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.operator.plist"; 

NSFileManager *fm = [NSFileManager defaultManager]; 
NSError *error = nil; 

NSString *carrierPListPath = [fm destinationOfSymbolicLinkAtPath:carrierPListSymLinkPath error:&error];     

NSString *operatorPListPath = [fm destinationOfSymbolicLinkAtPath:operatorPListSymLinkPath error:&error];

return (![operatorPListPath isEqualToString:carrierPListPath]); 

Ale ten kod zawsze zwraca false na iOS6 (nawet ja nie korzystam z roamingu, zawsze zwraca false), myślę, że być może lokalizacja pliku plist została zmieniona przez Apple, czy ktoś zmierzy się z tym samym problemem, czy ktoś może mi w tym pomóc?

Dzięki.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion