błąd instrukcji sql: „kolumna .. nie istnieje”

Próbuję z postgres konsoli to polecenie:

<code>select sim.id as idsim, 
    num.id as idnum 
from main_sim sim 
 left join main_number num on (FK_Numbers_id=num.id);
</code>

i mam tę odpowiedź:

ERROR: column "fk_numbers_id" does not exist
LINE 1: ...m from main_sim sim left join main_number num on (FK_Numbers...

ale jeśli po prostu sprawdzę mój stół za pomocą:

<code>dbMobile=# \d main_sim

 id       | integer        | not null default

 Iccid      | character varying(19) | not null

...

 FK_Device_id  | integer        | 

 FK_Numbers_id  | integer        | 

Indexes:
  "main_sim_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
  "main_sim_FK_Numbers_id_key" UNIQUE, btree ("FK_Numbers_id")
  "main_sim_Iccid_key" UNIQUE, btree ("Iccid")
  "main_sim_FK_Device_id" btree ("FK_Device_id")
Foreign-key constraints:
  "FK_Device_id_refs_id_480a73d1" FOREIGN KEY ("FK_Device_id") REFERENCES main_device(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
  "FK_Numbers_id_refs_id_380cb036" FOREIGN KEY ("FK_Numbers_id") REFERENCES main_number(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
</code>

... jak widzimy kolumna istnieje.

prawdopodobnie jest to błąd składniowy, ale nie mogę zobaczyć, co ...

wszelka pomoc zostanie doceniona. Alessio

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion