Błąd: kolumna nie istnieje

Udało mi się połączyć PostgreSQL z java. Udało mi się wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli, jednak nie mogę wykonać operacji usuwania.

Oto mój kod:

con = DriverManager.getConnection(url, user, password);
String stm = "DELETE FROM hostdetails WHERE MAC = 'kzhdf'";
pst = con.prepareStatement(stm);
pst.executeUpdate(); 

Zauważ, że MAC jest polem łańcucha i jest napisany wielkimi literami. To polerobi istnieje w tabeli.

Błąd, który otrzymuję:

SEVERE: ERROR: kolumna „mac” nie istnieje

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion