Wyniki wyszukiwania dla "pygtk"

1 odpowiedź

Przechwytywanie okna GTK: aplikacja VPython (OpenGL)

1 odpowiedź

Python & PyGTK: Zatrzymaj się, gdy klikniesz przycisk

Pracuję nad programowaniem jakiejś aplikacji i chciałbym utworzyć pętlę while po kliknięciu przycisku i kliknięciu ponownie, aby go zatrzymać. To jest kod pr...

1 odpowiedź

Jak rekurencyjnie przeglądać wszystkie dzieci Gtk w PyGtk?

Chciałbym uzyskać rekurencyjną listę wszystkich obiektów potomnych Gtk głównego okna

7 odpowiedzi

PyGTK: dynamiczne owijanie etykiet

To jestznany błąd / problem że etykieta w GTK nie zmieni dynamicznie rozmiaru po zmianie rodzica. To jeden z tych naprawdę irytujących drobnych szczegółów i ...

2 odpowiedź

Jak mieć przeciągnij i upuść i posortowane GtkTreeView w GTK3?

Przenoszęliblarch, biblioteka do obsługi ukierunkowanych wykresów acyklicznych, od PyGTK (GTK2) do introspekcji PyGObject (GTK3). Wpadłem na problem z GtkTre...

1 odpowiedź

Otwieracz urllib2 zawiesza się, jeśli działa w wątku

4 odpowiedź

GUI nie jest aktualizowany z innego wątku podczas korzystania z PyGtk

4 odpowiedź

Edytowanie atrybutów / właściwości GtkWidget

1 odpowiedź

Jak ustawić domyślny przycisk w PyGTK?

Mam bardzo proste okno, w którym mam 2 przyciski - jeden do anulowania, jeden do zgłoszenia. Jak ustawić przycisk do zastosowania jako domyślny? (Po naciśnię...

2 odpowiedź

Etykieta nie uruchamia zdarzenia myszy

W odwołaniu do pygtk stwierdza, że ​​każdy