Wyniki wyszukiwania dla "prepare"

2 odpowiedź

Zatwierdź niektóre pliki podczas wydania Maven: przygotuj

3 odpowiedź

Android MediaPlayer nie powiódł się: status = 0x1

Buduję rejestrator dźwięku, który musi odtwarzać nagrany dźwięk. Mam kłopoty z odtwarzaniem dźwięku. Wiem, że plik istnieje, ponieważ odizolowałem go do fold...

2 odpowiedź

AndroId MediaPlayer przygotowuje metodę Async

1 odpowiedź

Ostrzeżenie: PDOStatement :: execute (): SQLSTATE [HY093]: Nieprawidłowy numer parametru: parametr nie został zdefiniowany w… filetext

$ pola to tablica, która po wydrukowaniu otrzymuje wartości takie jak: