Wspólne dane między dwoma comboboxami

Muszę udostępniać dane między dwoma (a może więcej) comboboxami, ale chcę wybierać elementy niezależnie. Na przykład, jeśli wybiorę Object1 w pierwszym polu kombi, mój drugi ComboBox również wybierze Object1, ponieważ mają ten sam model (DefaultComboBoxModel i ten model zarządza również wybranymi obiektami). Ale nie chcę tego zachowania. Chcę niezależnie wybierać obiekty w moich comboBoxach. Kiedy wybieram obiekt w pierwszym polu comboBox, mój drugi comboBox nie powinien się zmienić.

W tej chwili myślę o supermodelce dla dwóch modeli. Supermodelka wyśle ​​zdarzenia do podmodeli i zaktualizuje dane comboboxów, ale nie stan. Ale myślę, że to nie jest najlepszy sposób.

Czy jest więcej ciekawych i prostych aproaches?

Oto krótki kod, aby zrozumieć, co mam na myśli:

package hello;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JComboBox;
public class Comboboxes extends JFrame
{
private JPanel contentPane;
public static void main(String[] args)
{
  EventQueue.invokeLater(new Runnable()
  {
    public void run()
    {
      try
      {
        Comboboxes frame = new Comboboxes();
        frame.setVisible(true);
      }
      catch (Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  });
}

public Comboboxes()
{
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  setBounds(100, 100, 450, 300);
  contentPane = new JPanel();
  contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
  setContentPane(contentPane);
  contentPane.setLayout(null);

  JComboBox one = new JComboBox();
  one.setBounds(10, 11, 414, 26);
  contentPane.add(one);

  JComboBox two = new JComboBox();
  two.setBounds(10, 52, 414, 26);
  contentPane.add(two);

  DefaultComboBoxModel<String> model = new DefaultComboBoxModel<String>();
  model.addElement("Item 1");
  model.addElement("Item 2");
  model.addElement("Item 3");

  one.setModel(model);
  two.setModel(model);
}
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion