Ustaw tło JComboBox w Swing [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:

Zmień edytowalny kolor tła JComboBox 2 odpowiedzi

Chcę JComboBox bez przycisku strzałki (gotowe), który ma zielone tło, gdy włączone i szare tło, gdy wyłączone (nie wykonane). Używam również niestandardowego renderera dla rozwijanej listy (gotowe)

Sprawdziłem kod źródłowy BasicComboBoxUI i próbowałem zastąpić niektóre metody, ale nic się nie dzieje. Lista rozwijana ma zawsze szare / niebieskie tło.

Oto SSCCE z moimi ostatnimi próbami. Próbowałem wszystkiego, co mogłem wymyślić. Podaj mi podpowiedź, zgubiłem się.

  import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Rectangle;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.DefaultListCellRenderer;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.plaf.basic.BasicComboBoxUI;

public class DropDownBackground
{
  public static void main(final String[] args)
  {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
    {

      public void run()
      {
        final JComboBox dropdown = new JComboBox(new DefaultComboBoxModel(new String[] { "one", "two", "three" }));
        dropdown.setRenderer(new ComboBoxListCellRenderer());
        dropdown.setUI(new BasicComboBoxUI()
        {
          @Override
          public void paint(final Graphics g, final JComponent c)
          {

            final Rectangle r = this.rectangleForCurrentValue();
            this.paintCurrentValueBackground(g, r, true);
            this.paintCurrentValue(g, r, true);

          }

          @Override
          public void paintCurrentValueBackground(final Graphics g, final Rectangle bounds, final boolean hasFocus)
          {
            final Color t = g.getColor();
            if (this.comboBox.isEnabled())
              g.setColor(Color.GREEN);
            else
              g.setColor(Color.GRAY);
            g.fillRect(bounds.x, bounds.y, bounds.width, bounds.height);
            g.setColor(t);
          }

          @Override
          protected JButton createArrowButton()
          {
            return new JButton()
            {
              @Override
              public int getWidth()
              {
                return 0;
              }
            };
          }
        });
        dropdown.setBackground(Color.GREEN);
        final JPanel p = new JPanel();
        p.add(dropdown);

        final JFrame f = new JFrame();
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.getContentPane().add(new JScrollPane(p));
        f.setSize(800, 200);
        f.setLocation(0, 0);

        f.setVisible(true);

      }
    });

  }

  public static class ComboBoxListCellRenderer extends DefaultListCellRenderer
  {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    public Component getListCellRendererComponent(final JList list, final Object value, final int index, final boolean isSelected, final boolean cellHasFocus)
    {
      this.setToolTipText((String) value);
      if (isSelected)
      {
        this.setBackground(Color.RED);
        this.setForeground(Color.WHITE);
      }
      else
      {
        this.setBackground(Color.WHITE);
        this.setForeground(Color.BLACK);
      }

      this.setText((String) value);
      this.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

      return this;
    }
  }

}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion