Wyniki wyszukiwania dla "gridextra"

2 odpowiedź

zmiana tytułu w multiplocie ggplot2 przy użyciu grid.arrange

Udało mi się zrobić fabułę 2x2 za pomocą grid.arrange:

4 odpowiedź

ggplot2 i gridExtra: całkowicie usuń pasek w facet_grid - nie tylko niewidoczny

Mam dwa wykresy, które umieszczam jeden nad drugim, w następujący sposób:

3 odpowiedź

R dodanie datatable do wykresu ggplot za pomocą viewPorts: Scaling the Grob

Próbuję dodać tabelę danych do wykresu utworzonego w ggplot (podobnie do funkcjonalności programu Excel, ale z elastycznością zmiany jego osi)Miałem kilka ta...

7 odpowiedzi

Dodaj wspólną legendę dla połączonych ggplots

2 odpowiedź

R: usuń powtarzające się wpisy wiersza w tabeli gridExtra

Problem:Tworzę tabelę za pomocągridExtra pakiet:

1 odpowiedź

gridExtra Koloruj różne rzędy za pomocą tableGrob

Mam pytanie dotyczące tableGrob / grid.table z pakietu gridExtra. Korzystając z regularnych ustawień parametrów, łatwo jest pokolorować alternatywne rzędy. M...

1 odpowiedź

Ułóż wiele działek za pomocą gridExtra

2 odpowiedź

zmniejsz przestrzeń między wykresami grid.arrange

Zadałem pytanieTUTAJ o zorganizowaniu sieci i otrzymaniu wspaniałej odpowiedzi. Chcę teraz zmniejszyć przestrzeń między wątkami, ale otrzymam błąd. Najpierw ...

8 odpowiedzi

Lewe wyrównanie dwóch krawędzi wykresu (ggplot)

Używam ggplot i mam dwa wykresy, które chcę wyświetlać jeden na drugim. użyłem