Wyniki wyszukiwania dla "google-maps-sdk-ios"

4 odpowiedź

Kontrolowanie czasu trwania animacji w Mapach Google na iOS

Dokumentacja Map Google dla iOS stwierdza, że:Zadzwoń na jedną z kilku metod, które pozwolą animować ruch kamery do nowej lokalizacji. Możesz kontrolować cza...

1 odpowiedź

mapa google na wyjątku iphone

2 odpowiedź

GMSMapView myLocation nie podaje rzeczywistej lokalizacji

Mam poprawnie załadowany GMSMapView i działający wewnątrz mojego kontrolera widokunie mogę ustawić GMSCameraPosition wokół mojej lokalizacjito jest mój kod:

5 odpowiedzi

Dodaj przyciski do wyświetlenia zwrócone przez metodę delegata markerInfoWindow

4 odpowiedź

Przeciągalny znacznik z zestawem SDK Map Google dla iOS

Czy ktoś zorientował się, jak zaimplementować znaczniki przeciągania za pomocą nowego zestawu SDK Map Google dla iOS? Interfejs API nie udostępnia go natywni...

3 odpowiedź

Jak zrobić rysunek odręczny w Mapach Google na iOS?

W aplikacji do rysowania możemy określić, kiedy użytkownik zaczyna rysować i przesuwać palec, aby utworzyć linię / kształt. Próbuję zrobić to samo na mapie, ...

9 odpowiedzi

Jak ustawićRegion z mapami google sdk na iOS?

Jak ustawićRegion z mapami google sdk na iOS? Chcę ustawić zoom dla lokalizacji i promienia markerów.

2 odpowiedź

o pozycjonowaniu siebie, niektórych problemach

Jestem nowym sdk na mapie Google dla IOS. Dodałem mapę na widok. Kiedy wchodzę na tę mapęView, chcę się pozycjonować. Więc napisałem:

4 odpowiedź

Google Maps API: Pobieranie współrzędnych bieżącej lokalizacji iOS

1 odpowiedź

Google Maps IOS SDK 1.2 wymaga migawki widoku mapy