Wyniki wyszukiwania dla "currentlocation"

3 odpowiedź

Dostosuj niebieską kropkę Map Google do bieżącej lokalizacji

Używam wersji SDK Google Maps 2013 na iOS. Chciałbym dostosować domyślną niebieską kropkę dla bieżącej lokalizacji inną ikoną lub pulsującymi okręgami.Wiem, ...