Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

1 odpowiedź

Różnica między opcjami przekazywania w aes () i poza nim w ggplot2

Po manipulowaniu opcjami rozmiaru punktów w ggplot2 zauważyłem przykłady, w których rozmiar został przekazany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

1 odpowiedź

Zmiana zakresu rozmiarów używanych na wykresie bąbelkowym

Używam R do stworzenia konkurencyjnej mapy grup strategicznych w branży, którą badam. Liczba wylotów jest wzdłuż osi x, Sprzedaż to oś y, jak również rozmiar...

1 odpowiedź

Problem z ggplot2, geom_bar i position = „dodge”: stacked ma poprawne wartości y, dodged nie

Mam dość czasu na zrozumienie

1 odpowiedź

Przekazywanie zmiennej z typami linii do rodzaju linii ggplot

1 odpowiedź

przy użyciu dwóch gradientów kolorów skali na jednym ggplot

1 odpowiedź

zmienić położenie znaczników pojedynczego wykresu za pomocą ggplot2

1 odpowiedź

Wypełnij kolory w geom_histogram (.. gęstość .., grupa = 1)

Mam podstawowy problem z funkcją geom_histogramZ zestawem danych:

1 odpowiedź

Jak wyodrębnić kolory wypełnienia z obiektu ggplot?

Próbuję napisać kilka automatycznych testów jednostkowych dla szeregu funkcji, które generują

1 odpowiedź

Jak oznaczyć pasek barplot dodatnimi i ujemnymi słupkami za pomocą ggplot2

Próbuję narysować znakowany wykres słupkowy za pomocą ggplot2 z dodatnimi i ujemnymi słupkami. Działa to do tej pory, ale chciałbym ustawić etykietę poza paskiem, tak aby znajdowała się powyżej lub poniżej paska. Próbowałem ustawić regulacjęvjust ...

1 odpowiedź

Podświetlanie poszczególnych regionów wykresu rozrzutu w ggplot

Muszę omówić wykres rozproszony i chciałbym odnieść się do konkretnych regionów fabuły. Czy jest jakiś sposób na „wyróżnienie” poszczególnych części fabuły? ...