Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

1 odpowiedź

legenda ggplot na górze, ale poniżej tytułu?

Czy istnieje sposób, aby ggplot umieścił legendę na górze, ale poniżej tytułu?Jako przykład..... wyprodukowane z następującym kodem:

1 odpowiedź

Tworzenie mapy google za pomocą ggplot w R

3 odpowiedź

Jak kontrolować rozmiar czcionki w png?

1 odpowiedź

granice geom_map w ggplot2

1 odpowiedź

Utwórz nienakładający się wykres skumulowanego obszaru za pomocą ggplot2

1 odpowiedź

Jak zmienić kolor etykiety osi w ggplot2?

2 odpowiedź

Zmiana symbolu w kluczu legendy w ggplot2

1 odpowiedź

różne wymiary wielkości proporcjonalne do osi x na ggplot 2 r

1 odpowiedź

zmodyfikowany wykres biegunowy za pomocą ggplots lub innych alternatywnych pakietów przy użyciu R

Próbuję stworzyć ładny (!) Biegunowy wykres z następującymi danymi.

1 odpowiedź

organizuj tekst na geom_point za pomocą geom_text

Mam wykres liniowy z pewnymi punktami czasowymi, które trudno odróżnić tylko od koloru i dlatego chciałbym oznaczyć punkty czasowe na wykresie, ale etykiety ...