Wyniki wyszukiwania dla "ormlite-servicestack"

4 odpowiedź

Dodaj właściwość do klasy POCO w czasie wykonywania

WybrałemServiceStack OrmLite dla mojego projektu, który jest czystą aplikacją zorientowaną na dane. Jestem gotów pozwolić użytkownikowi końcowemu na stworzen...

1 odpowiedź

Servicestack ORMLite / Massive zarządzający wieloma tabelami DataTables z Expandos / Dynamic?

1 odpowiedź

ServiceStack MARS (wiele aktywnych zestawów wyników) przy użyciu ORMLite i parametrów wyjściowych

ServiceStack ORMLite jest świetny, zazwyczaj unikałem mentalności ORM preferującej budowanie baz danych, ponieważ ma sens budowanie baz danych zamiast modelu...

2 odpowiedź

Jak używać Dappera w ServiceStack

2 odpowiedź

Stronicowanie w servicestack ormlite

Szukam dobrego sposobu na wdrożenie stronicowania w ormlite i znalazłem innypytanie, który ma ten fragment:

1 odpowiedź

ServiceStack OrmLite z wieloma serwerami baz danych

Buduję aplikację wokół struktury servicestack i muszę mieć dostęp do danych zarówno w Oracle, jak i MS Sql Server. Czy jest to możliwe przy użyciu ORMLite, w...

1 odpowiedź

Używanie nazw schematów w SQL Server i ServiceStack.OrmLite

1 odpowiedź

Jak przeprowadzić test jednostki ServiceStack?

3 odpowiedź

Jak pobrać automatycznie zwiększany identyfikator w ServiceStack OrmLite?

2 odpowiedź

Transakcje w sygnaturze repozytorium przy użyciu ServiceStack.ORMLite