Servicestack ORMLite / Massive zarządzający wieloma tabelami DataTables z Expandos / Dynamic?

Mam procedurę składowaną, która zwraca wiele typów danych z typami dynamicznymi zgodnie z danymi wejściowymi i nie mogę ich modyfikować ani dzielić.

W rzeczywistości odzyskuję dane w ten sposób:

  var massiveModel = new DynamicModel(dbConn.ConnectionString);
  var connection = new SqlConnection(@"Data Source=127.0.0.1;Initial Catalog=TEST;User ID=as;Password=;Application Name=BRUCE_WAYNE");
    connection.Open();
  var massiveConnection = connection;
  var tmp = massiveModel.Query("exec MY_SP 4412 '20131016' ", MassiveConnection).ToList();

W jaki sposób mogę obsługiwać te wiele danych, zachowując jednocześnie możliwość dynamicznego wykrywania typów dla każdej kolumny tabeli?

Thx przewidująco

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion