Dodanie JS i CSS czysto z dołączonych szablonów Twig

Chcę się dowiedzieć, czy istnieje czysty sposób dodawania JS i CSS z dołączonych szablonów.

Na przykład, jeśli layout.html.twig ma:

{% include 'GenericBundle:Generic:page.html.twig' with {'data': data} %}
...
{% block javascript %}

  {% javascripts
    '@GenericBundle/Resources/public/js/app/jquery/jquery.min.js'
    '@GenericBundle/Resources/public/js/lib/bootstrap/bootstrap.min.js'
  %}
    <script src="{{ asset_url }}"></script>
  {% endjavascripts %}

{% endblock %}

Na stronie ogólnego pakietu chciałbym dołączyć trochę więcej Javascript, ale dodać go do ustalonego bloku Javascript, aby trzymać się najlepszych praktyk HTML i JS.

Czy jest na to czysty sposób? Używam Symfony2 i prawdopodobnie mogę połączyć rozwiązanie za pomocą Singletonów i tak dalej, ale wolę czystszą metodę, jeśli jest dostępna.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion