Wyświetlanie znacznika w geo: -url w Mapach Android

Czy możliwe jest nie tylko, aby Mapy Google na Androidzie pokazywały daną współrzędną w aplikacji Mapy, ale także umieściły znacznik (lub pinezkę) w lokalizacji?

Przeczytałem dokumentację pod adresemhttps://developer.android.com/guide/appendix/g-app-intents.html ale pozwala mi tylko ustawić poziom powiększenia.

Teraz używam następującego kodu, aby pokazać miejsce w Mapach Google na Androida:

Double lat = 53.3;
Double lng = 13.4;
final String uriString = "geo:" + lat + ',' + lng + "?z=15";
Intent showOnMapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(uriString));
startActivity(showOnMapIntent);

Czy jest możliwe posiadanie znacznika lub czy muszę korzystać z MapActivity? Gdzie mogę znaleźć pełną dokumentację dotyczącą parametrów url, które aplikacja Mapy rozumie?

Czy mogę użyć innego prefiksu adresu URL? Na przykład "https://maps.google.de/maps? "? Mapy mają filtr intencji pasujący do schematu / hosta / ścieżkiPrefix. Gdzie mogę znaleźć dokumentację, w której parametrach Google Maps dla Androida obsługuje ten adres URL?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion