Lookback API: Znajdź wszystkie historie węzłów liści pod znanym rodzicem

W interfejsie API Rally Webservices, jeśli chcę przejść przez hierarchię wątków, konieczne jest wykonanie kwerendy dla wątku nadrzędnego, a następnie wyłączenie kolekcji Dzieci ze zwróconych artykułów, a następnie rekursywne zapytanie o każde dziecko, aż proces osiągnie wyniki węzła Leaf.

Pytanie - czy jest przydatny sposób, aby to zrobić bez iteracji, używając pojedynczego zapytania w API Lookback?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion