Czy będą dwie instancje dla komponentu bean, jeśli napiszę adnotację @managed bean i zdefiniuję to samo w faces-config.xml

W mojej aplikacji w niektórych miejscach używamy anonimizacji @ManagedBean dla fasoli Person i dla tego samego komponentu bean Person definiujemy w tym samym czasie twarze-confing.xml.

@ManagedBean("name=person")
 @SessionScoped
 Public class Person{


}

faces-config.xml

<managed-bean>
     <managed-bean-name>person</managed-bean-name>
     <managed-bean-class>com.test.sample.Person</managed-bean-class>
     <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>

moje pytanie brzmi: czy to podejście tworzy dwie instancje dla fasoli Person lub czy ma to znaczenie? Czy ma to wpływ na wydajność mojej aplikacji Jeśli zrobię to dla każdej fasoli w mojej aplikacji?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion