Jak debugować „Inicjator typu dla„ moja klasa ”rzucił wyjątek”

Dostaję wyjątek:The type initializer for 'my class' threw an exception. w mojej przeglądarce po uruchomieniu aplikacji internetowej. Ponieważ wydaje się, że jest to komunikat o błędzie wygenerowany z widoku (.aspx), nie ma sposobu, aby zobaczyć ślad stosu lub dowolny dziennik źródła tego błędu.

Przeczytałem trochę po sieci i jednym z rozwiązań debugowania jest rzucenie aTypeInitializationException a następnie patrząc na wewnętrzny wyjątek, aby dowiedzieć się, co było nie tak. Jak mogę to zrobić, gdy nie wiem, gdzie otoczyć kod za pomocą try / catch?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion