fullcalendar wielokrotny wybór komórki na urządzeniu mobilnym?

Stworzyłem aplikację fullcalendar na urządzenia mobilne, takie jak Android i iPhone, używając Phonegap. UżywamJquery Touch Punch Plugin wraz z wtyczką pełnego kalendarza Jquery. Metoda „wybierz” fullcalendar działa dobrze w sieci. Jestem w stanie wybrać wiele komórek w widoku miesiąca pełnego kalendarza w przeglądarce internetowej. Jednak w rodzimej aplikacji dla Androida / iPhone'a nie mogę wybrać wielu komórek (zakres dat) kalendarza. Dzieje się tak, gdy klikam komórkę, aby wybrać zakres dat, a następnie włączam metodę „wybierz”, zanim pozwolę sobie wybrać wiele dat na urządzeniu. Czy mimo to można rozwiązać ten problem? Z góry dziękuję. Tutaj jestJsfiddle.

przykładowy kod:

// FullCalendar v1.5
// Script modified from the "theme.html" demo file

$(document).ready(function() {  
var date = new Date();
var d = date.getDate();
var m = date.getMonth();
var y = date.getFullYear();

$('#calendar').fullCalendar({
  theme: true,
  header: {
    left: 'prev,next today',
    center: 'title',
    right: 'month'
  },
  editable: true,
  disableDragging: true,
  disableResizing: true,
  droppable: true,
  drop: function( date, allDay, jsEvent, ui ){
    console.log(jsEvent);
    console.log(ui);
  },
  // add event name to title attribute on mouseover
  eventMouseover: function(event, jsEvent, view) {      
    if (view.name == "month") {
      $(jsEvent.target).attr('title', event.title);
    }
    //alert(event.id);
  },
  // For DEMO only
  // *************
  events: [
    {  id: 1,
      title: 'User1',
      start: '2012-09-01',
      end: '2012-09-01',
      color:'#E9B33E',
      className: 'user-class1'},
    {  id: 2,
      title: 'User2',
      start: '2012-09-06',
      end: '2012-09-06',
      color:'#00813E',
      className: 'user-class2'},  
    {  id: 3,
      title: 'User3',
      start: '2012-09-06',
      end: '2012-09-06',
      color:'#E59238',
      className: 'user-class3'},   
    {  id: 4,
      title: 'User4',
      start: '2012-09-06',
      end: '2012-09-06',
      color:'#00813E',
      className: 'user-class4'},      
    {  id: 5,
      title: 'User5',
      start: '2012-09-08',
      end: '2012-09-08',
      color:'#00813E',
      className: 'user-class5'},
    ],
  eventRender: function(event,element,calEvent) {          
    element.attr('id',this.id);
    if(this.id!=5){          
      element.find(".fc-event-title").after($("<br/><span class=\"fc-event-icons\"></span>")
      .html("<img src=\"http://png-5.findicons.com/files//icons/2018/business_icons_for/16/passport.png\" onclick=\"javascript:iconsAlert("+this.id+",'passport')\" class=\"icon\"/>"+
        "<img src=\"http://findicons.com/files//icons/1571/chalkwork_payments/16/card_visa.png\" onclick=\"javascript:iconsAlert("+this.id+",'visa')\" class=\"icon\" />"+
        "<img src=\"http://findicons.com/files//icons/894/banking_stuff/16/postage_stamp.png\" onclick=\"javascript:iconsAlert("+this.id+",'traveldoc')\" class=\"icon\" />"+
        "<img src=\"http://findicons.com/files//icons/756/ginux/16/richtext.png\" onclick=\"javascript:iconsAlert("+this.id+",'entrystamp')\" class=\"icon\" />"));
    }
    element.droppable({
        accept: '*',
        tolerance: 'touch',
        //activeClass: 'ui-state-hover',
        //hoverClass: 'ui-state-active',
        drop: function(ev, ui) {        
          //console.log(ev.id);
          alert(this.id);
          //for(param in ui){  console.log(ev.id);}
        }
       });
},
selectable: true,
selectHelper: true,
select: function(start, end, allDay) {
  alert("Cell selected from "+$.fullCalendar.formatDate(start, 'yyyy-MM-dd')+" to "+$.fullCalendar.formatDate(end, 'yyyy-MM-dd'));
},
eventClick: function(calEvent, jsEvent, view) {
  if (!$(jsEvent.target).hasClass("icon")) {
    alert("UserID:"+calEvent.id);
  }        
}

});


$('#external-events div.passport-event,.visa-event,.entrystamp-event,.traveldoc-event').each(function() {

    // create an Event Object (http://arshaw.com/fullcalendar/docs/event_data/Event_Object/)
    // it doesn't need to have a start or end
    var eventObject = {
      title: $.trim($(this).text()), // use the element's text as the event title
      className: $(this).attr('class')
    };

    // store the Event Object in the DOM element so we can get to it later
    $(this).data('eventObject', eventObject);

    // make the event draggable using jQuery UI
    $(this).draggable({
      zIndex: 999,
      revert: true,   // will cause the event to go back to its
      revertDuration: 0 // original position after the drag
    });

  });
});

[Skromna prośba do moderatorów: proszę nie zamykać tego pytania, chyba że zostanie rozwiązane. Dzięki]

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion