zależności update-rc.d i init.d

Próbuję więc napisać kilka skryptów init.d spełniających wymagania LSB, aby działały odpowiednio podczas uruchamiania i zamykania. Niestety, mam problemy z LSB / update-rc.d, aby zaspokoić zależności.

# Required-Start: $network $local_fs hadoop-namenode hadoop-datanode zookeeper-server
# Required-Stop:  $network $local_fs hadoop-namenode hadoop-datanode zookeeper-server
# Default-Start:  2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6

jednak, gdy uruchamiam update-rc.d domyślnie, generuje on tylko domyślne ustawienia, z dokładnie takim samym czasem startu, jak i zależności, które przerażają rzeczy. Czy brakuje mi czegoś z update-rc.d lub LSB, aby to skonfigurować?

W przypadku, gdy jest to istotne, jest to Ubuntu 12.04

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion