Dlaczego wartość zwracana przez funkcję jest niezdefiniowana po zwróceniu w pętli?

Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Następująca funkcja zawsze zwraca undefined. Nawet gdy warunek jest spełniony i wartość powinna zostać zwrócona.

Oto instancja zmiennej answerCollection.

[
Object
Answer: "2"
AnswerText: undefined
OpsID: "24"
PprID: "2"
Question: "How many colors?"
__proto__: Object
]

.

function GetAnswerForProcessQuestion(pprID)
  {
    $.each(answerCollection, function (index, item)
    {
      var thisPprID = item["PprID"];
      if (thisPprID == pprID)
      {
        var answer = item["Answer"];
        return answer;
      }
    });
  }

Jeśli jednak ustawię zmienną wewnątrz pętli, a następnie zwrócę tę zmienną po zakończeniu wykonywania pętli, zwracana jest poprawna wartość.

function GetAnswerForProcessQuestion(pprID)
  {
    var answer;
    $.each(answerCollection, function (index, item)
    {
      var thisPprID = item["PprID"];
      if (thisPprID == pprID)
      {
        answer = item["Answer"];
      }
    });
    return answer;
  }

Jakieś pomysły, dlaczego nie mogę zwrócić wartości z wnętrza pętli?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion