Kiedy należy użyć zmiennej tabeli vs tabela tymczasowa w serwerze sql?

Uczę się więcej szczegółów w zmiennej tabeli. Mówi, że tabele tymczasowe są zawsze na dysku, a zmienne tabelowe znajdują się w pamięci, to znaczy, że wydajność zmiennej tabeli jest lepsza niż tabela tymczasowa, ponieważ zmienna tabeli używa mniej operacji IO niż tabela tymczasowa.

Ale czasami, jeśli w zmiennej tabeli jest zbyt wiele rekordów, które nie mogą być zawarte w pamięci, zmienna tabeli zostanie umieszczona na dysku jak tabela tymczasowa.

Ale nie wiem, co to jest „zbyt wiele rekordów”. 100 000 rekordów? czy 1000 000 rekordów? Skąd mam wiedzieć, czy zmienna tabelowa, której używam, jest w pamięci, czy jest na dysku? Czy w SQL Server 2005 istnieje jakakolwiek funkcja lub narzędzie do pomiaru skali zmiennej tabeli lub informowania mnie, kiedy zmienna tabeli jest umieszczana na dysku z pamięci?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion