Jak określić treść żądania http python python?

Próbuję przepisać jakiś stary kod Pythona z modułem żądania. Celem jest przesłanie załącznika. Serwer poczty wymaga następującej specyfikacji:

https://api.elasticemail.com/attachments/upload?username=yourusername&api_key=yourapikey&file=yourfilename

Stary kod, który działa:

h = httplib2.Http()    
    resp, content = h.request('https://api.elasticemail.com/attachments/upload?username=omer&api_key=b01ad0ce&file=tmp.txt', 
    "PUT", body=file(filepath).read(), 
    headers={'content-type':'text/plain'} )

Nie znalazłem sposobu na wykorzystanie części ciała w żądaniach.

Udało mi się wykonać następujące czynności:

 response = requests.put('https://api.elasticemail.com/attachments/upload',
          data={"file":filepath},             
           auth=('omer', 'b01ad0ce')         
           )

Ale nie mam pojęcia, jak określić część ciała za pomocą zawartości pliku.

Dzięki za pomoc. Omer.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion