Tematy: Busy Waiting - Empty While-Loop [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:

Czy to głód? 2 odpowiedzi

Podczas naszych lekcji na uniwersytecie dowiedzieliśmy się oThreads i użyłem metody „Busy Waiting” na przykładCar czekam naTrafficLight. Do tego zadania budujemy trzy klasy:

TrafficLight (implements Runnable)Car (implements Runnable)Main

W naszymMain klasa zaczynamy od dwóchThreads, jeden zCari jeden zTrafficLight. TheCar ma atrybut booleanhasToWait. Therun() metoda w tej klasie działa tak, że działa poprzezwhile pętla tak długo, jakhasToWait == true. Aby to zmienić, mamynotifyCar() metoda wCar klasa, która jest używana przezTrafficLight. Therun() metoda wTrafficLight przebiega przezThread.sleep() symulować pewien czas oczekiwania.

Wszystko działa dobrze w moim Profie, ale w końcu mam z tym poważne problemy. Tak długo jakwhile pętla wCar klasa jest pusta. Kiedy włożyłemSystem.out.println() - który jestnie pusty, to działa. Ale jeśli Syso jest puste, wynikiem nie jest wyświetlanie tekstuRun metoda. Działa również, gdyThread.sleep() wTrafficLight jest0. Następnie działa z pustymwhile pętla.

Oto mój kod:

Car.java:
package trafficlight;

public class Car implements Runnable {

  private boolean hasToWait = true;

  public void run() {
    this.crossTrafficLight();
  }

  public void crossTrafficLight() {
    while(hasToWait){ for(int i = 0; i<20; i++){System.out.println("123");}} // Busy waiting
    System.out.println("Auto fährt über Ampel");
  }

  public void notifyCar() {
    this.hasToWait = false;
    System.out.println("Test");
  }
}
TrafficLight.java:
package trafficlight;

public class TrafficLight implements Runnable {
  private Car car;

  public TrafficLight(Car car) {
    this.car = car;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    this.car.notifyCar();
  }
}
Main.java:
package trafficlight;

public class Main {

  public static void main(String[] args){
    Car car = new Car();
    TrafficLight tl = new TrafficLight(car);

    new Thread(car).start();
    new Thread(tl).start();
  }

}

Gdzie jest problem? Dlaczego to działa na moich profesorach, ale nie na moim komputerze? Dostałem kod 1: 1 w moim Eclipse Juno, używającJRE 1.7

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion