Błąd Pythona: „ImportError: brak modułu o nazwie sześć”

Używam Pythona 2.7 w systemie operacyjnym Windows 7

Oto, co prowadzę:

>>> import matplotlib.pyplot as plt

Wtedy dostaję to:

Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
  import matplotlib.pyplot as plt
 File "C:\Python27\lib\site-packages\matplotlib\pyplot.py", line 29, in <module>
  from matplotlib.figure import Figure, figaspect
 File "C:\Python27\lib\site-packages\matplotlib\figure.py", line 36, in <module>
  from matplotlib.axes import Axes, SubplotBase, subplot_class_factory
 File "C:\Python27\lib\site-packages\matplotlib\axes.py", line 20, in <module>
  import matplotlib.dates as _ # <-registers a date unit converter
 File "C:\Python27\lib\site-packages\matplotlib\dates.py", line 119, in <module>
  from dateutil.rrule import (rrule, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, YEARLY,
 File "C:\Python27\lib\site-packages\dateutil\rrule.py", line 18, in <module>
  from six import advance_iterator, integer_types
ImportError: No module named six

Teraz pobrałem sześć tutaj:https://pypi.python.org/pypi/six

Rozpakowałem go i jeśli otworzę z niego plik o nazwie setup.py, a następnie spróbuję zaimportować matplotlib, to zadziała, ale nie muszę tego robić za każdym razem, gdy chcę zrobić fabułę? Czy nie ma sposobu, aby to działało automatycznie?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion