Trasa kolby daje 404 z liczbami zmiennoprzecinkowymi w adresie URL

Mam następującą definicję trasy w server.py w mojej aplikacji Flask:

@app.route('/nearby/<float:lat>/<float:long>')
def nearby(lat, long):
  for truck in db.trucks.find({'loc': {'$near': [lat, long]}}).limit(5):
    if truck.has_key('loc'):
      del truck['loc']
  return json.dumps(trucks)

Ale kiedy idę dohttp://localhost:5000/nearby/37.7909470419234/-122.398633589404, Dostaję 404.

Inne trasy działają dobrze, więc jest to problem z tym. Co ja tu robię źle?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion