Jak współdzielić obraz i tekst razem przy użyciu ACTION_SEND w systemie Android?

Chcę udostępnić tekst + obraz razem za pomocą ACTION_SEND w systemie Android, używam poniższego kodu, mogę udostępniać tylko obraz, ale nie mogę udostępniać tekstu za jego pomocą,

private Uri imageUri;
private Intent intent;

imageUri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/drawable/" + "ic_launcher");
intent = new Intent();
intent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Hello");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, imageUri);
intent.setType("image/*");
startActivity(intent);

Jakaś pomoc w tej sprawie?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion